Alvavoll Frukt- og Sidergard

Om oss

Frukthagane

Produkta våre

Opplevingar og gardsutsal

Alvavoll ligg midt i frukt- og siderområdet Hardanger. Her kan du vera med på sidersmaking og sidervandring og du kan kjøpa frukt og honning frå gardsutsalet.

Sideropplevingar

Sideropplevingar